українська федерація йоги

Визначення «медитації»

«Медитація» — це не санскритське слово. У санскриті не виникло терміну, що обійняв би усі практики з тими частинами себе, які ми називаємо «памʼять», «увага», «відчуття», «мислення». Лише близько ста років тому слово «медитація» увійшло до мови йоґи.
Але ж чи всі дії з пам’яттю, увагою, відчуттями та мисленням можна назвати медитацією в духовному сенсі?

Чи можна вважати медитацією блукання думок від одного до іншого об'єкту по колу, вивчення інформації напам'ять, безконтрольні згадування, фантазування?
Якщо ми називаємо медитацією свідомі дії, у яких є ціль, то відповідь «ні». Бо не всі види психічної активності усвідомлені і більшість виникає мимоволі. Але й вони можуть нести певний духовний потенціал. Це так, якщо ми визначимо медитацію не за формою, а за ефектом — народженням екзистенціальних переживань. Або, інакше кажучи, появу глибинних та стійкі трансформації, що відбуваються з людиною.

Медитація з'єднує психічну активність та екзистенціальне переживання. Тобто змінює самовідчуття, мотивацію, ідентичність, ніби "розганяючи" психічне до духовного.

Лекції про медитації

Медитація в йозі та довкола

Зміст лекції:

• історія терміну «медитація» ;

• виділення мидитацій в йозі у чотири основні категорії: смарана (техніка роботи з памʼяттю), дгарана (увагою), дгʼяна (мисленням) і бгавана.

• помилкове (так, що не відноситься до йоґи) сприйняття медитацій: зупинка свідомості, фантазіювання, розслаблення розуму, віпасана тощо).
Бхагавадгіта — один із головних текстів індійської культури, в якому окремий розділ присвячений опису екзистенційної кризи головного героя Арджуни.  За сюжетом Крішна дає поради Арджуні, як вийти з сум'яття, що охопило його. По суті, слова Крішни — це опис різноманітних медитацій, які можуть бути корисні сучасному практику, так само як свого часу Арджуні.

Медитація (дгʼяна) в дискурсі йоґи від ведичних джерел до текстів «хатха-йоґи».

Запис виступу Дмитра Данилова на ХІІІ Міжнародній науковій конференції «Філософія та історія філософії» в НаУКМА.

Групи медитавних практик, за характером впливу

∎ Памʼять

Вправи для розвитку вміння оперувати власною памʼяттю.∎ Увага

Медитації, що тренують вміння управляти активною увагою.


∎ Відчуття

Практики, що формують бажаний стан відчуттів.

∎ Мислення

Методика коректного мислення, за допомогою якого, можна набути нове знання. 
Цей клас медитацій — це пошук відповіді на питання.

Усунення помилок при медитаціях

Медитація — це ліки

Медитація — це ліки. Тому існують тисячі медитативних технік, кожна з яких може допомогти в конкретно визначеній проблемі. Якщо не вказані цілі конкретного методу, тоді фрази «я практикую медитацію» або «дослідження медитації» лишаються сенсу.
З цього питання Мокшадгарма каже:
55a vipannā dhāraṇās tāta nayanti naśubhāṃ gatim 55c netṛhīnā yathā nāvaḥ puruṣān arṇave nṛpa
О, царю, невдале зосередження (дгарана) відносить людину недобрим шляхом,

Наче (течія відносить) у (відкрите) море, корабель без кормчого, синку.

Спрямування погляду в медитації

медитации в йоге
медитации в йоге
Відвідуючи місця медитації великих містиків давнини, недосвідчені паломники здебільшого дивляться на монастирі, статуї, ікони чи вівтарі.
Проте щоб зрозуміти стани, які переживали ці містики, необхідно дивитися назовні, за напрямком їхнього погляду. Тоді саме місце підказує настрій і напрям медитації.

Так, на першому фото — образ Симеона Стовпника, на другому — краєвид, що відкривається з його стовпа.

Щодо плутанини медитації типу «бгавана» та реалізації

Одним із найбільш безглуздих, оманливих слів серед перекладів класичних текстів йоґи є слово «реалізація».

Початково, ще у 19-му сторіччі, це слово з’явилось у перекладах англійською буддійських текстів для позначення слова «бгааванаа» भावना [bhāvanā].
Сам цей санскритський термін є іменником дії
від каузативної основи дієслівного кореня «бгуу» — «бути».
Отже, бгааванаа — це діяння так, щоб щось почало бути.
У конкретному контексті це тип медитації, який ми зустрінемо і в буддизмі, і в тантрі (наприклад, у Віджняна-бгайрава-тантрі).
ЇЇ суть полягає у формуванні певного стану через спрямування уваги на відповідний аспект.
Наприклад, бгаваною може бути актуалізація емоцій або переживань, які людина витіснила раніше. (Докладніше в моїй відкритій лекції з медитацій).

У цьому сенсі в англійській слово «realise» досить доречне.
Однак семантичне наповнення слова «реалізація» у російській та українських мовах є іншим.

Тому з’явилися такі словесні монстри як «реалізація райдужного тіла» 🤯, «духовна реалізація», «реалізація внаслідок підняття кундаліні» 🥶 тощо.

Слід враховувати, що це слово прийшло також без перекладу через психологію — «самореалізація», «реалізація Особистості» тощо — тому виникла повна каша в головах. Слово набуло самостійного онтологічного статусу.

Як медитувати… в телефоні?

текст Дмитра Данилова

В деякіх застосунках Апстору медитацією називають дихання за чіткою схемою. Але такий контроль дихання в йозі має назву пранаяма.

«Медитація або дг’яна — це односпрямований акт пізнання…», а пранаяма, згідно з етимологією, — це повний контроль дихання. Коли ці два поняття плутають, це призводить до редукції подання медитації 😢 .
Задача медитації — вирішити емоційні проблеми.
Розвʼязати проблему можливо лише за допомогою переосмислення причин, які спричинили небажаний результат. Тут необхідні особливі різновиди медитації (дг’яни), які чітко підібрані під конкретну проблему людини.

Висновок: заспокійливи застосунки для «медитації» — це просто гламурні й платні таймери відліку часу.

Медитативні практики в езотеричних традиціях світу

Практики подібні до йогічних медитацій можна знайти і в інших традиціях.
В латинському містицизмі, а саме в практиках монахів виділяли 3 основні техніки: медитація, контепляція і когітація.

Медитація — це ретельний, детальний роздум щодо слів філософскіх та сакральних текстів до такого стану, поки про щось інше вже неможливо міркувати. В цьому ми впізнаємо дгʼяну.

Контемпляція — безпосереднє відчуття. Що схоже на бгавану.

Когітація (cogo = cum+ago — збирати разом, звʼязувати) — зв'ясування ідей за дискурсивного пізнання. Самадгі (sam- +ā- +dha+ i — збирати разом) повне пізнання обʼєкту в результаті дгʼяни.

Смарану ми впізнаємо в практиках реміністенції (усвідомленого пригадування), які описав ще Аристотель.

Статті щодо нюансів практики медитацій

Медитація для набуття стану контролю емоцій

Цікавість до контролю емоцій стає трендом. У текстах йоґи описані різні медитації з контролю емоцій. Одна із цитат наведена в тексті «Мандукʼя Каріка»:
3.44. Якщо розум перебуває у сплячці — розбуди його. Якщо розум розсіяний — заспокоюй його. Пристрасні прояви розуму розпізнай. Розум, що досяг рівноваги, не розгойдуй.

У результаті такої медитації людина розвиває здатності відстежувати власні стани свідомості та зупиняти руйнівні імпульси. Вміння не істерізувати себе значно покращує життя.

Цілісність, розсіяність і отупленість свідомості. Помилки в медитації

Коли ми визналии, що перебуваємо в мудховому стані, тоді в нас зʼявляється змога активізувати розум, або хоча би припинити діяльність, яка вже не є корисною. Можливо дійсно є втомилення і варто змінити вид діяльності або просто відпочити, а після продовжити. Цікаво, але багато соціальних інститутів насаджують цей стан і «тренують» людей перебувати в ньому. Наприклад, у системі освіти очевидно присутнє перевантаження зайвою інформацією, що «тренує» засинати на лекціях. Так само діє телевізор вдома».

Контроль дихання як метод збирання уваги

Зворотню зміну — зміну стану свідомості під дією пранаям — було б неможливо здійснити в рамках наукового методу, адже неможливо об’єктивізувати стан свідомості. Тому тут ми, подібно до прадавніх йоґів, залишаємось емпіриками у довірі своєму досвіду, який у згоді з Патанджалі каже — коли вирівнюється дихання, свідомість стає більш зібраною.

Медитація в контексті Йоґа-сутри Патанджалі

Слово «медитація» є одним із брендів, який у масовій свідомості нерозривно пов’язаний із йоґою, духовними практиками і розвитком людини. І це справедливо, йоґа без психопрактики — це нейоґа. Адже ще в Хатха-йоґа-прадіпіці сказано: «Все в хатха-йозі існує для раджа-йоґи».

Дзенські коани й медитативне питання

В одній із попередніх статей цього блогу я зазначив фундаментальний аспект розуміння медитації (дг’яни).
А саме, той факт, що «медитація — це питання». В тому сенсі, що справжнє медитування є спробою знайти відповідь на певне питання. Відповідь виводить людину в метаконтекст відносно ситуації, яку вона розглядає, і змінює емоційну оцінку самої ситуації.

Самадгі та інші змінені стани свідомості

Самадгі Патанджалі часто плутають з іншими зміненими станами свідомості: від фізіологічних трансів кататонічного типу до релігійного екстазу. Я вирішив, можливо, читачу буде легше орієнтуватися в темі, якщо він познайомиться з розгорнутою теорією змінених станів свідомості. Тому без жадібності виклав цілий розділ моєї третьої монографії «Психопрактики в містичних традиціях: від архаїки до сучасності», що присвячений цьому питанню.

Надздібності в йозі, яких можливо досягти через медитацію та концентрацію

Переклад статті С’юзани Н’юкомб, проєкт«YogaScience». «Вміння літати, здатність читати думки, левітація, астральні подорожі, вміння контролювати сили природи, вміння входити в інше тіло за власним бажанням; вміння долати старість та смерть; вміння вбивати ворогів на відстані… Усе це й багато іншого — спокусливі обіцянки «екстраординарних здібностей, яких можна досягти крізь медитацію та концентрацію» в індійських традиціях.

Книги та освітні проєкти про медитації

Психопрактики в містичних традиціях від архаїки до сучасності

монографія Андрія Сафронова

Книга містить комплексне, ретроспективне дослідження феномену психопрактик: їхніх цілей, методів, філософських обґрунтувань, еволюції та взаємодії з іншими формами духовного життя.

Трансформація поняття дг’яна у вченні йоґи

монографія Дмитра Данилова

Книга присвячена йоґічній медитації — дг’яні. Книга народилась у рамках першої дисертації з йоґи в Україні. Стиль дослідження — деконструкція поняття.

Показано, як зміни в значенні поняття «дг’яна» впливали на різноманітні вчення йоґи та на практику йоґінів, і по-різному формулювали уявлення щодо такого звичного для сучасної людини поняття як «мислення».

Проєкт Музею Гімалайського мистецтва в Нью-Йорку про тибетські медитації

Rubin Daily — англомовний проєкт, створений Музеєм Гімалайського мистецтва Rubin на час карантину 2020. Цей музей наповнений мистецтвом Сходу. У проєкті музей поширює ідеї та практики, які можуть бути використані в умовах сучасного Заходу. 

Нижче — опис кількох експонатів проєкту. Це мандали й танаки, які демонструють різні божества. Архетип за кожним божеством — той стан, який має виникнути в людини, що медитує. У йозі схожу медитацію знайдемо під назвою «бгавана».

ваджраяна

∎ Ґух’ясамаджа

Мандала з центральним божеством Ґух’ясамаджа, оточена буддами.
Мандала — це структура, зрозуміла лише тим, кого ініціювали на роботу з нею (пояснили суть медитації та навчили її виконувати). На абстрактному рівні вони є абстрактними явленнями щодо космосу й божеств, які допомагають людині, що медитує зрозуміти їх. «Гух’я», у перекладі із санскриту — «приховане». Автор відео пропонує розуміти мандалу як архетип пустоти й концентруватись на пустоті як на джерелі виникнення стану творчості.

Читачу може бути знайома практика, що схожа на цю медитацію, — це обітниця мовчання, її виконують на вербальному рівні та подумки.
ваджраяна

∎ Праджняпараміта

Праджняпараміта, що втілює мудрість, 14 сторіччя, Тибет.

Мудрість стоїть на заваді неосвіченості — одній з трьох перепон на шляху практика. Щоб здолати невігластво, людина має залишатися відкритою і готовою до зміни себе впродовж усього життя. Готовність міняти себе — таким є стан людини, яка медитує на цей архетип.
ваджраяна падмасамбхава

∎ Падмасамбгава

Падмасамбгава, відомий як Гуру Рінпоче, приніс буддійське вчення до Тибету.

Автор лекції звертає увагу аудиторії на зображення Падмасамбгави, який тримає дамару (двосторонній ручний барабан), що символізує мудрість та милосердя. Звук барабана допомагає викликати у практика відчуття мінливості життя, тому що кожен удар барабана затухає в супроводі інших ударів.

У сучасних умовах ми й так перебуваємо у стані нестабільності, а ця медитація допоможе зрозуміти, що так було завжди, й «мінливість» — не є чимось новим, чого не існувало раніше.
ваджрайогини

∎ Ваджрайоґіні

Гід на шляху до просвітлення.
Дакіні — «небесна мандрівниця». На цій картині Ваджрайоґіні танцює з торжеством. Вона тримає чашу з черепом у крові, що символізує подолання ілюзій. Вона стоїть на трупі, що уособлює неосвіченість.
авалокитешвара. ваджраяна

∎ Авалокітешвара

боддгісаттва милосердя.
На танках, що зображують центральний Тибет 18-го сторіччя, зображений Локешвара з 11 головами, розташованими одна над одною, різного кольору, гнівне обличчя із заколоченими кликами розташоване зверху. Над ним обличчя його духовного батька Будди Амітабгі. Велике біле коло оточує тіло Авалокітешвари. Цей ореол складається з тисяч його рук. Більшість рук виконують мудру щедрості. Коли Локешвара дав обітницю допомогти всім живим істотам, його вразила складність задачі, і він розбився на тисячу частинок. Будда Амітабгі зібрав його воєдино.

Суть стану, який має виникнути у людини, що медитує — розуміння, що допомогти людям можливо лише малими діяннями, без намагання віддати всього себе.