fb_pixel
українська федерація йоги
varnas and castas of India varny

Варни

Один із важливих терминів йоґи — варни. Це види мотивації людини стосовно соціальной діяльності з точки зору індійської філософії часів її максимального розквіту. Ми поєднуємо ці знання із сучасними соціологічними та психологічними поглядами. 
Найпопулярніше джерело, в якому йдеться про варновову систему — це «Закони Ману» або «Ману-смріті» (приблизно ІІ ст. до н.е. – ІІ ст.).

Брахмани

adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā ।
dānaṃ pratigrahaṃ caiva brāhmaṇānām akalpayat ॥1.88॥

Для брахманів він постановив навчати (аdhyāpanam) та навчатися (adhyayanaṃ), виконувати ритуали жертвоприношення як заради власного блага (yajanaṃ) так і заради інших (yājanaṃ), займатися благодійністю (dānaṃ) та приймати дари (pratigrahaṃ). 

Кшатрії

prajānāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyādhyayanameva ca ।
viṣayeṣvaprasaktiṃ ca kṣatriyasya samādiśat ॥1.89॥

Для кшатріїв – захищати людей (prajānāṃ rakṣaṇaṃ), займатися благодійністю (dānam), робити жертвоприношення та навчатися, а також не привяʼзуватися до обʼєктів (органів чуття). 

Вайшʼї

paśūnāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyādhyayanameva ca ।
vaṇikpathaṃ kusīdaṃ ca vaiśyasya kṛṣim eva ca ॥1.90॥

Для вайшʼїв – доглядати худобу (paśūnāṃ rakṣaṇaṃ), займатися благодійністю (dānam), робити жертвоприношення та навчатися (ijyādhyayanam), а також торгувати (vaṇikpathaṃ), лихварити (kusīdaṃ) та обробляти землю (kṛṣim).

Шудри

еkam eva tu śūdrasya prabhuḥ karma samādiśat ।
eteṣām eva varṇānāṃ śuśrūṣām anasūyayā ॥1.91॥

Та лише одну справу він постановив для шудр – зі щирим бажанням (śuśrūṣām) та без заздрощів (anasūyayā) служити (представникам) інших варн (eteṣām eva varṇānāṃ).

Переклад з санскриту Ольги Неліної.