fb_pixel
українська федерація йоги

Психологія і психотехніка Йоґи

Андрій Сафронов, 20 червня 2018, Київ

Психологія йоґи

Лекція професора Йоханса Бронхоста присвячена явищу реконсолідації пам'яті, описаному в психології. Лектор наводить цитати, що описують подібне явище у текстах буддизму та йоґи.

Класична Йоґа та психоаналіз. Переплетення дискурсів

Андрій Сафронов, 28 лютого 2018, Харків

Лекції з психології

Вступ: Структура психології

Автор статей з психології

Андрій Сафронов, засновник і президент Української федерації йоґи. Езотерик, мислитель, мандрівник.
На початку знайомства з психологією зазначимо кілька особливостей, за якими її відрізняють від інших наук.

Перша особливість психології полягає в тому, що до сьогодні відсутня єдина академічна психологія з чітко напрацьованим каноном, з усталеними та перевіреними поглядами, як це є у фізиці, хімії та інших точних дисциплінах. Фактично, термін «психологія» обʼєднує в собі три дуже різні течії, які вивчають психіку людини.

Перша течія — це експериментальна психологія , чиї потоки вийшли з лабораторії Вундта.

Основна ідея цього напрямку полягає у створенні моделей психіки, які є точними, обчислюваними, їх можна експериментально перевірити. Психіку розглядають як сукупність психічних функцій — мислення, памʼяті, емоцій тощо (докладніше в Лекції 1). Майже вся радянська психологія певною мірою базувалась на цьому підході. Розгорнувши будь-який підручник із назвою «Загальна психологія», читач зустріне саме його. Експериментальна психологія має переваги та недоліки. Перевагами є наукоподібність, здатність формування експериментальних даних. Основною вадою, попри обчислення кожної психічної функції, є брак будь-якої інформації про людину вцілому. Тобто цей підхід не дає змогу вирішити основне завдання, що стоїть перед психологією.

Друга течія в психології історично повʼязана з біхевіоризмом. Його основною ідеєю є вивчення не психіки людини, а її поведінки. Цей напрям зробив значний внесок не лише в науку, але і в практичну психологію, він запропонував цікаві маніпулятивні та антиманіпулятивні методи й зразки поведінки.

Третім напрямком сучасної психології став психоаналіз разом з усіма відгалуженнями. Основний обʼєкт дослідження в психоаналізі є внутрішня структура психіки людини, її внутрішній світ. На відміну від «сусідів», психоаналіз не претендував на науковість. Інструментом вивчення людини стала сама людина. На додаток, і вивчення в психоаналізі не відіграє першочергової ролі — значно важливішими є психотерапевтичні аспекти та особистісне зростання людини.

Наступною важливою особливістю психології є однотипність обʼєкта та субʼєкта дослідження. Це створює певні обмеження в можливості побудови «наукової» психології. Адже, по-перше, ситуація експерименту сама собою змінює стан піддослідного. По-друге, експериментатор не може бути обʼєктивним під час інтерпретації результатів.

Нарешті, третьою особливістю психології є її вплив на психіку та особистість людей, які опанували апарат психології. Дійсно, ні фізика, ні математика не змінюють у процесі свого вивчення психологічний статус особистості. А от психологія реалізовує такий ефект: вона змушує, з одного боку, рефлексувати свою власну психіку, а з іншого — поміщає людину в стан спостерігача щодо всіх інших людей. Саме остання ознака часто призводить до психологічного відчуження психологів, викликає до них пильне ставлення з боку оточення — адже кому приємно відчувати себе піддослідною мишкою під час спілкування.

У цьому курсі лекцій ми розглянемо різні питання та аспекти психології так, щоб їх можна було застосувати на практиці.

Візуальна психодіагностика

Уривок тексту, присвяченого технікам та методам візуальної психодіагностики. Автор — Андрій Сафронов

Візуальна психодіагностика — це здатність бачити особливості психології людини за зовнішніми ознаками.
Її абстрактний сенс у тому, що вона є методом розвитку йоґичного бачення.

Психопрактики в містичних традиціях від архаїки до сьогодення

Сафронов А.Г.

 

Ця книга – комплексне дослідження психопрактик – їх цілей, методів, філософських обґрунтувань, еволюції. У роботі описані відмінності релігійних, окультних та езотеричних психопрактиках. Також автор описав як переплітаються психопрактики з іншими культурними феноменами життя різних культур, особливо сучасних.