fb_pixel
українська федерація йоги

Гімн досвіду

аntarlakṣya-vilīna-citta-pavano yogī yadā
vartate dṛṣṭyā niścalatārayā bahir asau paśyann apaśyann api |
mudreyaṃ khalu śāmbhavī bhavati sā yuṣmatprasādād, guro,
śūnyāśūnyavivarjitaṃ bhavati yat tattvaṃ padaṃ śāmbhavam ॥ 1॥

Коли йоґін із диханням і розумом, розчиненими у внутрішньому об’єкті (внутрішніх реакціях), нерухомим поглядом дивиться і водночас не дивиться назовні, – це Шамбхаві-мудра, [отримана] з твоєї милості, о, Вчителю.

Те, що вільне і від порожнечі, і від її відсутності, – то є реальність, стан Шамбхави.

ardhodghāṭita-locanaḥ sthira-manā nāsāgradattekṣaṇaś
candrārkāv api līnatām upagatau tri-spanda-bhāvāntare |
jyotīrūpam aśeṣa-bāhya-rahitaṃ caikaṃ pumāṃsaṃ paraṃ tattvaṃ tatpadam eti vastu-paramaṃ vācyaṃ kim atrādhikam ॥ 2॥

[Йоґін] з напівприкритими очима, стійким розумом, поглядом, зосередженим на кінчику носа; [коли] Сонце і Місяць розчиняються в потрійній вібрації, досягає Його (Шамбхави) вищого стану: що має сутність світла, повністю позбавлене зовнішнього (відносно до себе), єдине, чоловіче, вище за будь-які речі.

Що ще можна сказати?

śabdaḥ kaścana yo mukhād udayate mantraḥ sa lokottaraḥ
saṃsthānaṃ sukha-duḥkha-janma-vapuṣo yat kāpi mudraiva sā |
prāṇasya svarasena yat pravahaṇaṃ yogaḥ sa evādbhutaḥ
śāktaṃ dhāma paraṃ mamānubhavataḥ, kin nāma na bhrājate॥ 3॥

Кожне слово, що виходить з його вуст, – піднесена мантра.

Стан його тіла, народженого для задоволення і страждання (тобто фізичного тіла), – є мудра.

Його природне дихання – дивовижна йоґа.

Після переживання мною цього вищого, сильного, сяючого [стану] – що ще не освітлене?

mantraḥ sa pratibhāti varṇa-racanā yasmin na saṃlakṣyate
mudrā sā samudeti yatra galitā kṛtsnā kriyā kāyikī |
yogaḥ sa prathate yataḥ pravahaṇaṃ prāṇasya saṃkṣīyate
tvad dhāmādhigamotsaveṣu sudhiyāṃ kiṃ kiṃ na nāmādbhutam ॥ 4॥

Мантра [вимовлена таким йоґом] сяє [навіть] коли в ній не помітна послідовність звуків.

Там, де вже повністю зникає тілесне зусилля, народжується мудра. Внаслідок припинення руху повітря починається йоґа.

Що не здивує мудрих, [які перебувають] у захваті від пізнання твоєї могутності?

Переклад з санскриту — Андрій Сафронов, 9 серпня 2022.