fb_pixel
українська федерація йоги
йога, йога тексты, карма, макс вебер, психотехники, санскрит

Першоджерела йоґи

Практикуючи йогу, а тим більш викладаючи її, природно цікавитися першоджерелами — хлібними крихтами, за якими ми віднаходимо джерела ідей, практик і традицій йоґи.

Ми створюємо власну бібліотеку першоджерел та їхніх перекладів. Нові матеріали тут з'являються поступово, відповідно до розширення наших штудій.

Багато текстів йоги спираються також на пасажі з філософських і медичних трактатів, як-от «Чарака-самхіта» (аюрведа), «Ньяя» (мистецтво міркування та дискусії), «Веданта-сутри», «Санкх'я-сутри».

Деякі тексти йоги також дискутують зі значущими текстами буддизму, такими як «Абхідхарма-коша», «Праджняпараміта сутра», «Йога-чара-бхумі» тощо.

Також священні та релігійні гімни, а також міфологічні сюжети — та частина культури, до якої часто конотують тексти: це Веди, Махабхарата, Рамаяна, казки та поезія.

А це означає, що для точності в перекладі першоджерел йоги потрібне знайомство з великим об'ємом текстів санскритом. Тому в нашій бібліотеці ви можете знайти не тільки тексти йоги, а й багато інших текстів санскритом і в перекладі.

Тексти, які походять з часів до нашої ери

Бхаґавадґіта

Бхаґавадґіта в оригіналі з коментарями. Переклад українською проєкта Санскрит в Україні

Катха-упанішада

Катха-упанішада в перекладі українською та російською. Оригінал тексту на санскриті.

Тексти перших століть нашої ери

Йоґа-сутри (Йоґа-сутра)

Йоґа-сутра в оригіналі, в перекладі російською та аналіз перекладів

Мрігендра-тантра

Третій розділ тантри, присвячений йозі, у оригіналі та в перекладі

Віджняна-бхайрава-тантра

Текст традиції Кашмірського шиваїзму. На сторінці в наявності переклад англійською коментаря до тексту Кшемараджі та інші.

Шіва-сутры

Текст традиції Кашмирського шіваїзму

Тексти традиції хатха-йоґи (з'явилися після Х століття нашої ери)

Горакша-йоґа-шастра

Горакша-йоґа-шастра в оригіналі та перекладі російською та українською

Тексти йоґи, присвячені сексуальним практикам йоґи

Ваджролі-йоґа

Ваджролі-йоґа в перекладі на російську, українську та оригінал тексту на санскриті

Першоджерела, які стали основою книги
«Йоґа: історія ідей та поглядів»

Це 194 тексти, 27 з яких доступні на санскриті в деванагарі та транслітерації, деякі тексти доступні в перекладі на російську.

1. Абхідхарма-коша (авт. Васубандху) / Abhidharmakośa.

2. Абхідхарма-коша-бхаша (авт. Васубандху) / Abhidharmakośabhāṣya.

3. Адвая-тарака-упанішада / Advayatārakopaniṣad.

4. Акулавіра-тантра (авт. Матсьєндранатх) / Akulavīratantra.

5. Аманаска-йоґа (авт. Горакшанатх) / Amanaskayoga.

6. Амаракоша (авт. Амарасінха) / Amarakośa. Перевод части словаря

7. Амріта-бінду-упанішада (альтернативна назва Брахма-бінду-упанішада) / Amṛtabindopaniṣad.

8. Амріта-нада-упанішада / Amṛtanādopaniṣad.

9. Амріта-сіддхі (авт. Вірупакша) / Amṛtasiddhi.

10. Ананга-ранга (авт. Кальяна Малла) / Anaṅgaraṅga.

11. Ананда-лахарі (авт. Шанкара) / Ānandalaharī.

12. Апарокша-анубхуті (авт. Шанкара) / Aparokṣānubhūti.

13. Артхашастра (авт. Каутілья) / Arthaśāstra.

14. Атма-упанішада / Ātmopaniṣad.

15. Атхарваведа / Atharvaveda.

16. Бінду-йоґа / Binduyoga.

17. Бодха-панчадашика (авт. Абхінавагупта) / Bodhapañcadaśikā.

19. Брахма-упанішада / Brahmopaniṣad.

18. Брахма-анучінтам (авт. Шанкара) / Brahmānucintanam.

20. Бріхадараньяка-упанішада / Bṛhadāraṇyakopaniṣad.

21. Бхаґавадґіта/ Bhagavadgītā (фрагмент Махабхараты, имеется множество комментариев, среди которых были использованы Шанкары и Абхинавагупты).

22. Бхаґавата-пурана / Bhāgavatapurāṇa.

23. Бхайрава-става (авт. Абхінавагупта) / Bhairavastava.

24. Ваджрабхайрава-тантра / Vajrabhairavatantra.

25. Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра (або Алмазна сутра) / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra.

26. Ваджролі-йоґа / Vajrolīyoga.

27. Вайшешика-сутра (авт. Канада) / Vaiśeṣikasūtra.

28. Вакьяпадія (авт. Бхартріхарі) / Vākyapadiya.

29. Веданта-сара-санграха (авт. Анантендраяті) / Vedāntasārasaṃgraha.

30. Веданта-сутра (або Брахма-сутра) (авт. Бадараяна) / Brahmasūtra.

31. Вівека-мартанда (або Горакша-шатака) (авт. Горакшанатх) / Vivekamārtaṇḍa.

32. Вівека-чудамані (авт. Шанкара) / Vivekacūḍāmaṇi.

33. Віджняна-бхайрава-тантра (з комментарем Кшемараджи, Шівопадхьяї, Ананда Бхатти) / Vijñānabhairavatantra.

34. Вікрама-чарітра (авт. Врірача) / Vikramacarita.

35. Вішну-пурана / Viṣṇupurāṇa.

36. Вішуддхі-марга (або Вісуддхімагга, авт. Буддагхоша) / Visuddhimagga.

37. Врітті (авт. Нагоджа Бхатта) / Vṛtti.

38. Вьяса-бхашья (Йоґа-сутра-бхашья, Йоґа-бхашья) / Yogabhāṣya

39. Гаруда-пурана / Garuḍapurāṇa.

40. Ґітаґовінда (авт. Джаядева) / Gītagovinda.

41. Горакша-йоґа-шастра (авт. Гангадхара) / Gorakṣajogaśāstra Śrī Gaṅgādhara.

42. Горакша-паддхаті (з Горакша-шатакою) / Gorakṣapaddhati.

43. Гухья-самаджа-тантра / Guhyasamājatantra.

44. Гхеранда-самхіта / Gheraṇḍasaṃhitā.

45. Даттатрейя-йоґа-шастра (авт. Даттатрея) / Dattātreyayogaśāstra.

46. Деві-бхаґавата-пурана / Devībhāgavatapurāṇa.

47. Деві-махатмья (авт. Маркандея) / Devīmāhātmyam.

48. Деві-упанішада / Devyupaniṣad.

49. Дехастха-девата-чакра-стотра (авт. Абхінавагупта) / Dehasthadevatācakrastotra.

50. Джняна-каріка (авт. Матсьендранатх) / Jñānakārikā.

51. Джнянарнава-тантра /Jñānārṇavatantra.

52. Джняна-санкаліні-тантра / Jñānasaṇkalinītantra.

53. Дурга-стотра / Durgāstōtram.

54. Дхаммапада / Dhammapada.

55. Дхарма-чакра-правартана-сутра / Dharmacakrapravartanasūtra (оригінал на палі).

56. Дхату-патха / Dhātupāṭha.

57. Дхваньялока (авт. Анандавардхана) / Dhvanyāloka.

58. Дхьяна-бінду-упанішада / Dhyānabindūpaniṣad.

59. Іша-упанішада / Īśopaniṣad.

60. Ішвара-пратьябхіджня-каріка (авт. Утпаладева) / Īśvarapratyabhijñākārikā.

61. Йоґа-біджа (авт. Горакшанатх) / Yogabīja.

62. Йоґа-бхашья-віварана (авт. Шанкара) / Yogabhāṣyavivaraṇa.

63. Йоґа-варттіка (авт. Віджняна Бхікшу) / Yogavārttika.

64. Йоґа-васіштха (авт. Гаупада или Шанкара) / Yogavāsiṣṭha.

65. Йоґа-вішайя (авт. Матсьендранатх) / Yogaviṣaya.

66. Йоґа-дрішті-самуччая (авт. Харібхадра) / Yogadṛṣṭisamuccayavyākhyā.

67. Йоґа-кундаліні-упанішада (або Йоґа-кундала-упанішада) / Yogakuṇḍalinyupaniṣad.

68. Йоґа-расаяна (авт. Брахмананда) / Yogarasāyana.

69. Йоґасара-санграха (авт. Віджнянабхікшу) / Yogasārasaṃgraha.

70. Йоґа-сіддханта-чандріка (авт. Нараянатіртха) / Yogasiddhāntacandrikā.

71. Йоґа-судхакара (авт. Садашівендра Сарасваті) / Yogasudhākara.

72. Йоґа-сутри (авт. Патанджалі) / Yoga-sūtra.

73. Йоґа-таравалі (авт. Шанкара) / Yogatārāvalī.

74. Йоґа-таттва-упанішада / Yogatattvopaniṣad.

75. Йога-чандріка (авт. Анантадева) / Yogacandrikā.

76. Йоґа-чінтамані (авт. Шівананда) / Yogacintāmaṇi.

77. Йоґіні-тантра / Yoginītantra.

78. Йоні-стотра (з Нігамакальпадрума-тантри) / Yonistotram.

79. Йоні-тантра / Yonitantra.

80. Йукті-дипіка (авт. Вачаспаті Мішра) / Yuktidīpikā.

81. Кайвалья-упанішада / Кaivalyopaniṣad.

82. Калачакра-тантра / Kālacakratantra.

83. Калівіласа-тантра / Kālīvilāsatantra.

84. Каліка-пурана / Kālikāpurāṇa.

85. Калі-сантарана-упанішада / Kalisaṇṭāraṇopaniṣad.

86. Камаґіта / Kāmagīta (фрагмент Махабхарати).

87. Камакалавіласа-тантра / Kāmakalāvilāsatantra.

88. Камакхья-тантра / Kāmākhyatantra.

89. Камасутра (авт. Ватсьяяна Малланага) / Kāmasūtra.

90. Катха-сарітсагара (або Океан сказань, авт. Сомадева) / Kathāsaritsāgara.

91. Катха-упанішада (с комм. Шанкари, Рамананди, Рангарамануджи) / Kaṭhopaniṣad.

92. Каула-джняна-нірная (авт. Матсьендранатх) / Kaulajñānanirṇaya.

93. Каула-рахасья / Kaularahasya.

94. Каула-упанішада / Kaulopaniṣad.

95. Каушитакі-упанішада / Kauṣītākyupaniṣad.

96. Кена-упанішада / Kenopaniṣad.

97. Кубджика-мата-тантра / Kubjikāmatatantra.

98. Кулананда-тантра / Kulānandatantra.

99. Куларнава-тантра / Kulārṇavatantra.

100. Кумара-самбхава (авт. Калідаса) / Kumārasaṃbhava.

101. Кундаліні-тантра / Kuṇḍalinītantra.

102. Кхечарі-відья (авт. Адінатх) / Khecarīvidyā.

103. Кшуріка-упанішада / Kṣurikopaniṣad.

104. Лайя-йога-самхіта / Layayogasaṃhitā.

105. Лалітавістара / Lalitavistara.

106. Ланкаватара-сутра / Laṅkāvatārasūtra.

107. Майтрі-упанішада (або Майтраяна-упанішада, Майтраяніупанішада) / Maitrāyaṇoupaniṣad.

108. Маліні-віджайоттара-тантра / Mālinīvijayottaratantra.

109. Паурурава-манасіджа-сутра / Paurūravasamanasijasūtra.

110. Мандукья-каріка (або Гаудапада-каріка, Гаудападія-карика, Агамашастра) / Gauḍapādakārikā.

111. Мандукья-упанішада / Māndūkyopaniṣad.

112. Манматха-самхіта / Manmathasaṃhitāyām.

113. Ману-смріті (або Закони Ману, Манава-дхарма-шастра) / Manusmṛti .

114. Махабхарата / Mahābhārata.

115. Маханірвана-тантра / Mahānirvānatantra (палі).

116. Махасатіпаттхана-сутта / Mahāsatipaṭṭhāna-sutta (палі).

117. Мокшадхарма / Mokṣadharma (розділ Махабхарати).

118. Мрігенда-тантра / Mṛgendratantra.

119. Муктіка-упанішада / Muktikopaniṣad.

120. Мундака-упанішада / Muṇḍakopaniṣad.

121. Нада-бінду-упанішада / Nādabindopaniṣad.

122. Нараяна-упанішада / Nārāyaṇopaniṣad.

123. Натья-шастра / Nātyaśāstra.

126. Ніраламба-упанішада / Nirālambopaniṣad.

127. Нірукта (або Нирукті, авт. Яска) / Nirukta.

128. Ніруттара-тантра / Niruttaratantra.

129. Ньяя-бхашья (авт. Ватсьяяна) / Nyāyabhāṣya.

130. Ньяя-сутри (авт. Акшапада) / Nyāyasūtra.

131. Парамахамса-упанішада / Paramahaṃsopaniṣad.

132. Параправешика (авт. Кшемараджа) / Parāpraveśikā.

133. Паратрімшика-віварана (авт. Абхінавагупта) / Parātriṃśikātattvavivaraṇa.

134. Патанджала-даршана (авт. Ананта Пандіта) / Pātañjaladarśana.

135. Патанджала-даршанам (авт. Маніпрабха) / Pātañjaladarśanam.

136. Пашупата-сутра (з комм. Каундіньї) / Pāśupatasūtra.

137. Пранатошині-тантра (авт. Відьяламкара) / Prāṇatoṣiṇītantra.

138. Пратьябхіджня-хрідайя (авт. Кшемараджа) / Pratyabhijñāhṛdaya.

139. Прашна-упанішада / Praśnopaniṣad.

140. Прашноттара-ратна-маліка (авт. Шанкара) / Praśnottaramālikā.

141. Раджамартанда (авт. Бходжараджа) / Rājamārtāṇḍa.

142. Рамаяна (авт. Вальмікі) / Rāmāyaṇa.

143. Ріґведа / Ṛgveda.

144. Сангіта-ратнакара (авт. Шаріггадева) / Saṅgītaratnākara.

145. Санкхья-каріка (авт. Ішвара Крішна) / Sāṃkhyakārikā.

146. Санкхья-каріка-бхашья (авт. Гаудапада) / Sāṃkhyakārikābhāṣya.

147. Санкхья-правачана-парібхашья (авт. Віджняна Бхікшу) / Sāṃkhyapravacanabhāṣya.

148. Санкхья-правачана-сутра / Sāṃkhyapravacanasūtra .

149. Санкхья-сутра (комм. Санкхья-сутра-врітті) / Sāṃkhyasūtrāṇi.

150. Сарвадаршана-санграха / Sarvadarśanasaṃgraha.

151. Сарвасара-упанішада (або Сарва-упанішада) / Sarvasāropaniṣad.

152. Сатіпаттхана сутта / Satipaṭṭhānasutta.

153. Саундарья-лахарі (авт. Шанкара) / Saundaryalaharī.

154. Сваччханда-тантра / Svachandatantra.

155. Сіддха-сіддханта-паддхаті (авт. Горакшанатх) / Siddhasiddhāntapaddhati.

156. Сканда-пурана / Skandapurāṇa.

157. Спанда-каріка (авт. Васугупта) / Spandakārikā.

158. Спанда-прадипіка (авт. Утпала) / Spandapradīpikā.

159. Тайттірія-упанішада / Taittirīyopaniṣad.

160. Тантралока (авт. Абхінавагупта) / Tantrāloka.

161. Тантрасадбхава / Tantrasadbhāva.

162. Тантрасара (авт. Абхінавагупта) / Tantrālokasāra.

163. Тара-тантра / Tārātantra.

164. Таттва-вайшараді (коментар до Йога-сутр, авт. Вачаспаті Мішра) / Tattvavaiśāradi.

165. Таттва-каумуді (авт. Вачаспаті Мішра) / Tattvakaumudī.

166. Таттвартхасутра (авт. Ума-Сваті) / Tattvārthasūtra.

168. Тіруккурал (авт. Тіруваллувар) / Tirukkuṟaḷ.

169. Тодала-тантра / Toḍalatantra.

170. Хамса-упанішада / Haṃsopaniṣad.

171. Хатха-йоґа-прадипіка (авт. Сватмарама (в 4-х и 10-ти гл.; з ком. Джйотсна, авт. Брахмананда; з ком. Йоґа-пракашика, авт. Балакрішна) / Haṭhayogapradīpikā.

172. Хатха-ратнавалі (авт. Шрініваса) / Haṭharatnāvalī.

173. Хеваджра-тантра / Hevajratantra.

174. Чакра-каумуді (авт. Бадарінатх) / Сakrakaumudī.

175. Чарака-самхіта (з ком. Аюрведа-дипіка) / Carakasaṃhitā.

176. Чжуд-ши (оригінал тибетською).

177. Чхандогья-упанішада / Chāndogyopaniṣad.

178. Шакта-віджняна (авт. Сомананда) / Śaktavijñāna.

179. Шанділья-упанішада / Śāṇḍilyopaniṣad.

180. Шарада-тілака-тантра / Śāradātilakatantra.

181. Шатакатраям (авт. Бхартріхарі) / Subhāṣitatriśati.

182. Шатапатха-брахмана / Śatapathabrāhmaṇa.

183. Шаткарма-дипіка / Ṣaṭkarmadīpikā.

184. Шатсахасра-самхіта / Ṣaṭsāhasrasaṃhitā.

185. Шатчакра-нірупана (авт. Пурнананда) / Ṣaṭcakranirūpaṇa.

186. Шветашватара-упанішада / Śvetāśvataropaniṣad.

187. Шіва-дрішті (авт. Сомананда) / Śivadṛṣṭi.

188. Шіва-йоґа-дипіка (авт. Садашіва) / Śivayogadīpikā.

189. Шіва-самхіта / Śivasaṃhitā.

190. Шіва-свародайя (або Свародайя-шастра) / Śivasvarodaya.

191. Шіва-сутра-вимаршині (ком. до Шіва-сутр, авт. Кшемараджа) / Śivasūtravimarśinī.

192. Шіва-сутри (авт. Васугупта з коментарем Варттіка, авт. Бхаскара) / Śivasūtra.

193. Яджурведа / Yajurveda.

194. Яті-панчака (авт. Шанкара) / Yatipañcaka.